Ügyfélkockázat kezelése

Az Ügyfél a fentiek eredményeként joggal várja el azt, hogy jól, szervezetten működő, biztos hátterű szolgáltatás(oka)t kapjon az általa fizetett díjakért cserébe, a neki okozott, az üzemeltetőnek  vagy szolgáltatónak felróható esetleges károkat gyors és korrekt módon rendezzék számára – az ügyfél elégedettségi mércén ma már ez is egy igen fontos szempont 

Felelősségbiztosítások

A felelősség alapú kárigények –és a bíróságok által megítélt kártérítések is egyre magasabbak lesznek. Sajnos gyakori, hogy az üzemeltető a hozzá nem értérséből fakadóan „elbagatelizálja” a felelősségbiztosítási szerződéseket: a felelősségbiztosítás kártérítési felső határa vagy éppen fedezeti köre nincs összhangban az üzemeltető által az ügyfélnek nyújtott garázsipari vagy egyéb szolgáltatás során felmerülő kockázatokkal; nem, vagy csak részben fedezi azokat. Az ingyenes szolgáltatások nyújtása nem mentesít a kártérítési kötelezettségek alól! Ugyanez vonatkozik a bérlő-bérbeadó jogviszonyából eredő felelősségi kockázatokra is.

Nem elhanyagolható kérdés az üzemeltető alvállalkozó-inak biztosítása sem. (autómosó, Őrző-védő személyzet, takarítók, karbantartók, stb.)