Beruházói kockázatok kezelése

CAR (Contractors All Risks – Összkockázatú Építés-szerelés Biztosítás) típusú konstrukciók teljes mértékben alkalmasak a beruházó, a kivitelező és az alvállalkozók védelmére az építés-szerelési munkálatok alatt, és az átadás-átvétel során is.  A CAR konstrukció valamennyi kártípusra megköthető, beleértve a helyszínen tárolt építőanyagot, gépeket, és a felelősségi károkozásokat is, továbbá előnye, hogy a garanciális időtartamra is kiterjeszthető. 

 

Nem egyszer fordult már elő hogy egy mélygarázs átadása elhúzódott valamilyen káresemény miatt; a CAR fedezete kiterjeszthető a beruházás során bekövetkező csúszásokra és az ebből fakadó pénzügyi veszteségekre (ALOP – Advanced Loss of Profit) is.

A kivitelezőktől általában megkövetelt jó teljesítési garanciák is kiválthatók ma már biztosítással, ami a jelenlegi forráshiányos időben nem elhanyagolható szempont. Ezek az un. BOND BIZTOSÍTÁS – hasonló költségek mellett – azonos fedezetet nyújtanak, mint a bankgaranciák, óriási előnyük, hogy háttérfedezetnek olyan eszközöket is elfogadnak, amit a bankok általában nem kedvelnek. A fedezetként felajánlott eszközök a projekt folyamán cserélhetők.