Európai Uniós országok parkolási szövetségeinek konferenciája

Idén szeptemberben Olaszországban kerül megrendezésre az Európai Unió parkolási szövetségeinek soros konferenciája.  A kétévente esedékes rendezvény házigazdája Torinó városa lesz, hazánkat a Magyar Parkolási Szövetség delegációja fogja képviselni. A három napos program fókuszában a 2009-es bécsi konferencián már felvillantott iránylevek – a technológia, menedzsment és gazdálkodás összhangja – állnak.

 

A konferenciának a szervezők három alapvető célkitűzést adtak: először is annak világos megértése, hogy a parkolásra miként tekintenek ennek az iparágnak az egyes érintettjei; másrészt a parkolási iparág általános imázsának és megítélésének fejlesztése (üzemeltetők, döntéshozók, felhasználók, kereskedelmi szövetségek stb. körében); harmadrészt pedig egy európai útiterv kidolgozása, ami a közeljövő parkolás-politikájának irányát meghatározza.

 

Parkolás technológia

A technológiai panel fókuszában a parkolási szolgáltató cégek és az ezek támogatását végző különféle technológiai szolgáltatók, és megoldások állnak. Szó esik majd többek között a jövő járműveiről és azok lehetséges parkolási módjairól, a fenntartható parkolási struktúrákról, ez elektromos mobilitásról, elektromos áram töltési lehetőségekről, valós idejű IT megoldásokról, energiaforrásokról és autótervezésről. 

 

Parkolás menedzsment

Fontos szerepet tölthet be a jövőben az ahogyan a városokat megközelítjük, amine így kézzelfogható hatásai lesznek a parkolás-menedzsmentre is. Ebben a panelben a helyi önkormányzatok és parkolás-üzemeltetők viszonyáról, a közterületi és a közterületen kívüli parkolás integrációjáról, ellenőrzéséről esik szó. A parkolás menedzsment mobilitás menedzsmentté változtatása, a fenntarthatóság, flexibilitás és a jövő innovatív megoldásai szintén kiemelt súllyal kerülnek megvitatásra. 

 

Parkolás gazdaságtan

A parkolás gazdaságra gyakorolt hatásai kerülnek górcső alá nagyvárosi szinten: hogyan hatnak a forgalmi dugók, torlódások egy város gazdaságára és hogyan segíthet ezen egy jól szervezett parkolási rendszer? Parkolási üzleti modell közterületen és közterületen kívül, a kétféle menedzsment társadalmi költségei; új parkolási termékek és szolgáltatások és előnyeik; költségmegtakarítás és piacnövelés; árképzés mint eszköz és összehasonlítási alap a parkolási díjak kritikus és

 

* * * sajtóközlemény vége * * *

 

Amennyiben módjukban áll, kérjük tájékoztassák olvasóikat/hallgatóikat 

az év végi parkolási rendről. Nagyon köszönjük!