A Magyar Parkolási Szövetség állásfoglalása a Nemzeti mobilfizetési rendszerről

Dr. Láng Zsolt képviselő úr 2011. november 30-án nyújtotta be a tárgyi témájú indítványt az országgyűlés elnökének.

 

A több, mint 60 tagszervezetet tömörítő HUNGAROPARK naprakész információkat közvetít a Budapesten és az ország városaiban működő üzemeltető, tervező, gyártó, és forgalmazó szervezetek között. Közreműködik az önkormányzati döntéshozatal és a jogalkotás különféle fázisaiban. A szövetség tagjai között 20 olyan közterületi parkolás üzemeltető van, aki jelenleg is érintett a mobil telefonos díjfizetéssel, ezen felül tagjaink között három mobil fizetési szolgáltató illetve a rendszer szoftvereket fejlesztő cég is megtalálható.

 

A HUNGAROPARK tisztán szakmai szervezet, így nem kívánja vizsgálni a törvénytervezet sajtóban is megemlített politikai és jogi vonatkozásait, azonban szakmai álláspontját meg kívánja ismertetni az érintettekkel.

 

A törvényjavaslat a „nemzeti mobil fizetési szervezet” felállítását, illetve a „nemzeti mobil fizetési rendszer” indítását 2012. július 1-jei hatállyal tartalmazza. Megítélésünk szerint a rendelkezésre álló  idő rendkívül szűkös ahhoz, hogy zökkenőmentesen megoldható legyen az átállás. Jelenleg ugyanis az új rendszer egyetlen technikai, pénzügyi eleme sem ismert, melyet ráadásul egy későbbiekben felállítandó szervezet fog üzemeltetni. Így jelenleg nincs kivel és miről egyeztetést végezni az átállásról.

 

A tervezetben foglalt kizárólagosság alapján a jelenlegi szolgáltatókkal való szerződéseket ugyanakkor fel kell mondani. Mivel a javaslat nem tartalmaz átmeneti időszakot, így egyik napról a másikra kell az átállást végrehajtani, ami több veszélyt is rejt magában. A rövid határidő azt a veszélyt hordozza magában, hogy amennyiben a „nemzeti mobil fizetési szervezet” bármilyen okból a határidőre nem állna fel, vagy a „nemzeti mobil fizetési rendszer” bármilyen okból technikailag nem készülne el, a parkolás üzemeltetők komoly bevételi kieséssel kellene, hogy számoljanak (pl. Budapest belvárosában a várakozási díjak összegének több, mint felét mobil telefon használatával fizetik meg az autósok).

 

Amennyiben tehát a mobil fizetés jelenlegi formája már nem, az új rendszer pedig esetleg még nem lesz használható, úgy az autósok jelentős része egyáltalán nem fog fizetni, mivel a parkolókártya használata „eltűnőben van”, elegendő érme pedig nem lesz az autósnál. Emellett nem kizárt, hogy a valós idejű várakozási díjfizetéshez szokott többség bojkottálja az elavultabb fizetési módokat.

 

A jogszabály tervezetből az sem derül ki, hogy a parkolás üzemeltető illetve az autós részére milyen költségekkel fog járni az új rendszer. Mivel a közterületi parkolás üzemeltetők a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt) előírásai alapján önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek, a 2012. évi költségvetésüket nem fogják tudják megtervezni az alapvető pénzügyi feltételek ismerete nélkül.

 

A fenti kérdések, felvetések tisztázása rendkívül fontos mind a várakozási díjat fizető autós társadalom, mind pedig ezen díjakat az önkormányzatok számára beszedő üzemeltetők számára.

 

A parkolási szolgáltatás mobil fizetése alapvetően különbözik valamennyi más vásárlási folyamattól. Ennek oka, hogy míg pl. autópálya díj mértéke konkrét, előre meghatározható összeg, addig a mobil parkolási díjfizetés a perc alapú, tényleges parkolási idő számításán alapul, ez viszont előre nem határozható meg. Az ún. START-STOP rendszer miatt a díjak számítása, a valós idejű ellenőrzés megoldása lényegesen összetettebb feladat, mint pl. egy fix díjú autópálya díj esetében.

 

A HUNGAROPARK felajánlja részvételét az egyeztetéseken, annak érdekében, hogy a mobil fizetési rendszerekkel kapcsolatosan a szövetség tagjai révén felgyülemlett sok éves tapasztalat a továbbiakban is hasznosítható legyen.

A szövetség ezen felül megfontolásra javasolja a döntéshozóknak, hogy a törvénytervezet elfogadása esetén annak közterületi parkolási díjfizetésre vonatkozó részeit 2013. január 1-től vezessék be, elegendő időt hagyva ezzel a szervezeti, technikai és jogi előkészítő munka számára.

 

Budapest, 2011. december 14.