2024. július 22. hétfő

Tudnivalók

Felvételi irányelvek

A HUNGAROPARK Magyar Parkolási Szövetség minden tagja magára nézve kötelezően el kell, hogy fogadja azokat az irányleveket, amelyeket az ALAPSZABÁLY tartalmaz.

Felvételi kritériumok

A HUNGAROPARK Magyar Parkolási Szövetségbe KIEMELT, RENDES és PÁRTOLÓ tagnak lehet jelentkezni. A szövetségben ezeken túlmenően TISZTELETBELI tagjai is lehetnek. A TISZTELETBELI tagság odaítéléséről az elnökség javaslata alapján a Taggyűlés dönt. VÁLLALATI tagság esetén PÁRTOLÓ tagnak bármely cég jelentkezhet, akivel szemben nem állnak fenn kizáró okok és az egyesület ALAPSZABÁLYÁVAL egyetért.

Tagsági fokozatok és díjak

A Magyar Parkolási Szövetség éves tagsági díjai 85.000 és 340.000 Ft között változnak, ami a csatlakozás napján fizetendő és az adott év december 31-ig biztosítja a tagsági jogokat a szövetségben. Az adott évi tagdíj befizetése minden év április 30-ig esedékes. A tagdíj fizetésének esedékessége a tárgyév március 31-e. A tagsági díj összegszerű megállapítása a taggyűlés hatásköre. A tagsági díjak 2024. évtől az alábbiak:

Tagsági fokozatok: Vállalatoknak Magánszemélyeknek
Kiemelt tag 340.000 Ft-tól
Rendes tag 170.000 Ft
Pártoló tag 85.000 Ft

 

Felvételi eljárás

A jelentkezési lapok a HUNGAROPARK Magyar Parkolási Szövetség weboldaláról tölthetők le PDF formátumban. A kitöltött jelentkezési lapokat ezután postán vagy e-mailen el kell juttatni a szövetség címére. Korábbi tagok, vagy lejárt státusú tagok újrafelvételi kérelme esetén külön nyomtatványt kell kitölteni, amit egy kiemelt, rendes vagy pártoló tag ajánlásával ellátva kell postára adni vagy e-mailen elküldeni az info (a) hungaropark.hu E-mail címre. A tagfelvételről a Hungaropark Közgyűlése, illetve az év közben is (kb. 2 havonta) ülésező Elnökség dönt.   Az egyesületnek mindazon jogi személy, magánszemély, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagja lehet, aki a szövetség céljaival azonosul, magára nézve a szövetség alapszabályát elfogadja és az egyesületbe felvételét kéri.