2024. június 14. péntek

Kik vagyunk, mit csinálunk?

Ismerje meg a Hungaroparkot!

VÍZIÓNK

A parkolási területen tevékenykedő – és ahhoz szorosan vagy lazán kapcsolódó – szervezeteket és vállalkozásokat összekovácsolja olyan egységgé, amely nemcsak arra ké-pes, hogy érvényesítse a szakma ajánlásait és álláspontjait a megfelelő fórumokon, de aktívan képes támogatni a parkolás, a városi mobilitás és – ezzel együtt – a garázshasználat általános elfogadtatását a lakosság körében is.

KÜLDETÉSÜNK

A Hungaropark a napi operatív működése során több stra-tégiailag fontos cél megvaíósításán is dolgozik. Ezek nagyrésze olyan, ami hiányzott a parkolási iparágból:

  • KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA Rövid és hosszú távú kommunikációs és média startégiák készítése, identitás, víziók, Internet és online marketing.
  • BELFÖLDI KAPCSOLATÉPÍTÉS Az iparághoz szorosan és lazán kötődő cégekkel, szakmai szervezetekkel kapcsolódási pontok létesítése.
  • NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉS Nemzetközi szintű kapcsolattartás, tanulmányutak szervezése, együttműködések keresése.
  • RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS Saját és külsős rendezvények szervezése, prezentációs lehetőségek szervezése a tagok részére.
  • PÁLYÁZATOK ÉS DÍJAK Pályázatok szervezése és díjak alapítása a társadalmi szerepvállalás fokozása érdekében.
  • FORRÁSSZERZÉS ÉS SZPONZORÁCIÓ Hazai és EUs források felkutatása. Finanszírozók bevonása a Szövetség céljaihoz és projektjeihez. A Szövetség szolgáltatási körének felépítése / bővítése.
  • LOBBY, ÉRDEKKÉPVISELET, INNOVÁCIÓ A Szövetség közreműködésének erősítése a szakpolitikai egyeztetéseknél, szakmai állásfoglalások készítésénél. Az iparágat fejlesztő, a szakma megítélését javító technológiák, megoldások, együttműködések, környezettudatos módszerek, implementálása.