Várostervezés

A városi gépjárműállomány növekedésével a parkolás Magyarországon nagyvárosaiban is egyre nagyobb egye növekvő problémákat generál. Fokozottan problémás a történelmi belvárosok parkolási helyzete, ahol olyan értékes városi terek találhatók, amik még a motorizáció előtti korokban jöttek létre. Nem kisebb probléma a vásárlás és rakodás kérdése sem, hiszen a különféle árukat el kell juttatni az üzletekbe.

 

A Hungaropark szakmai munkakapcsolatot alakított ki a Magyar Urbanisztikai Társasággal; a parkolási problémák olyan szerteágazóak, hogy azok szükségessé tették a várostervező szakemberek bevonását is a közlekedési és parkoláspolitikai problémák megoldásába. Egy városrész, kerület vagy kisebb város parkolási rendszerének kialakításánál nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni azokat az alapvető urbanisztikai sajátosságokat, amik az évszázadok során alakultak ki és napjainkban az adott városrész integráns részét képezik.

Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)

Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete. A MUT tevékenységei a következő területekre terjednek ki:

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • nevelés, oktatás, képességfejlesztés
  • kulturális tevékenység
  • kulturális örökség megóvása
  • műemlékvédelem
  • természetvédelem
  • környezetvédelem
  • euroatlanti integráció elősegítése
  • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások.

A MUT a fenti területeken folyamatos szakmai kapcsolat tart a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel, az urbanisztikával foglalkozó felsőoktatási intézményekkel és szakmai kamarákkal, valamint a bel– és külföldi társszervezetekkel; konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez, amelynek eredményeit az írott és elektronikus nyilvánosságban publikálja; szakmai díjakat alapít és adományoz; tagokat delegál a szakmai tervpályázatokba és tervtanácsokba; szakvéleményeket és tanulmányokat készít a fenti szakterületek urbanisztikához kapcsolódó kérdéseiben; véleményt nyilvánít a település- és területrendezéssel összefüggő közügyekben.

 

Az MUT és a Hungaropark partnerségének eredményeképp a MUT és Hungaropark egymás rendezvényeinek gyakori résztvevője. A két szervezet tagjai a rendezvényeken előadnak, valamint közös projektekben vesznek részt.

Kapcsolat:

Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. (a MUT gesztor szervezete)

1094 Budapest, Liliom utca 48.

E-mail: mut (a) mut.hu

+36 1 215 5794