Marketing és imázs

 

A városi parkolásgazdálkodás széles körben történő elfogadtatása érdekében mindenképpen szükséges, hogy a mai kor igényeinek megfelelő modern és hatékony marketing és kommunikációs megoldásokat használjuk.

 

A Hungaropark ezért szakmai kapcsolatot létesített a Magyar Marketing Szövetséggel annak érdekében, hogy a parkolási szolgáltatók társadalmi megítélését és imázsát – ami egyébként az Európai Parkolási Szövetség által is felkarolt kezdeményezés – országos szinten támogatni tudja.

Magyar Marketing Szövetség

A Magyar Marketing Szövetség 1990. december 3-án alakult meg országos szakmai, érdekvédelmi szervezetként. Feladatainak tekinti minden olyan tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetve a Szövetség küldetésének teljesítését, céljainak megvalósítását elősegíti:

  • Szervezi és összefogja a marketing területén dolgozókat.
  • Állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben.
  • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakmával kapcsolatban felmerülnek.
  • Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
  • Kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő kérdésekben a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel.
  • Érdekegyeztetés és érdekképviselet szakmai és gazdasági szempontból.

Az MMSZ és a Hungaropark partnerségéből számos hasznos együttműködés bontakozhat ki, hiszen Magyarországon a parkolási szolgáltatások marketingje, valamint a parkolási cégek által folytatott kommunikáció – függetlenül attól hogy közterületi vagy garázs cégről beszélünk – még gyerek cipőben jár.

Kapcsolat

Magyar Marketing Szövetség

1131 Budapest, Rokolya utca 1-3. 201 szoba.

marketing (a) marketing.hu

+36 1 221 0639