Mozgáskorlátozott ügyek

A mozgáskorlátozott parkolási engedélyekkel való sorozatos visszaélések és a mozgáskorlátozott parkolóhelyek illetéktelen használata a legsúlyosabb ismert parkolásgazdálkodási probléma Magyarországon.

 

A Hungaropark évek óta kapcsolatban van a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, annak érdekében, hogy mozgáskorlátozottak számára a törvényben garantált ingyenes parkolási lehetőségeket a helyi közterületi parkolásüzemeltető cégek biztosítani tudják; a mozgáskorlátoztak által használt magyar és külföldi okmányokat és az abban törtét változásokat naprakészen ismerjék; a nemritkán botrányba torkolló visszaéléseket pedig törvény szigorával élve – a többi szabályosan parkoló és parkolási díjat tisztességgel megfizető autós érdekében is – visszaszorítsák.

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

A MEOSZ-t 1981-ben a mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre és azóta is ők irányítják. Napjainkra a MEOSZ hazánk egyik legnagyobb, kiemelkedően közhasznú civil szervezettévé vált. A tagegyesületek száma 102. A MEOSZ keretei között további 750 helyi csoport működik. Teljes taglétszám mintegy 205.000 fő. A tagegyesületek és helyi csoportok révén a MEOSZ jelen van az ország minden jelentős településén. Tagsági viszony alapján szorosan együttműködik minden olyan szervezettel, csoporttal, amely mozgássérült emberekkel foglalkozik. Így számos egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel igyekszik hatékony munkamegosztást kialakítani és fenntartani. 

 

A MEOSZ tevékenysége:

  • A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, e sajátos érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására irányuló munkában. 
  • A mozgássérült emberek számára hiányzó munka – oktatási – ,kulturális, sport -, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, módszerek kidolgozása. 
  • Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével. 
  • Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. 
  • A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismertek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözőbb területein.
  • Az MEOSZ és a Hungaropark partnerségének eredményeképp szigorításra került a parkolási engedélyek ellenőrzése. A parkoló ellenőrökkel együtt dolgozó közterület felügyelők ugyanis joguk van a mozgáskorlátozott igazolványok ellenőrzésére is. Sok városban a parkolásüzemeltető szervezetek és a közterületfelügyelet munkáját már összevonták.
Kapcsolat:

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

1032 Budapest, San Marco u. 76.

E-mail: meosz (a) meosz.hu

Telefon: +36 1 388 5529, +36 1 388-2387, +36 1 388-2388, +36 1 454-1174