Közlekedésszevezés

A parkolás a közlekedéstudományi diszciplínában, mint az álló forgalom jelenik meg, az autók tárolásához szükséges parkoló- (várakozó-) helyek pedig ilyenformán az úthálózat részét képezik. A Magyar Parkolási Szövetség legrégebbi kapcsolatai a közútkezelő szervezetekkel létesültek. 

Napjainkban a Hungaropark két magyarországi közlekedéstudományi szervezettel tart szakmai kapcsolatot, a helyi parkoláspolitikai és útügyi kérdések pro-aktív és hatékony megoldása érdekében.

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.

Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van, ugyanakkor nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.

 

A KTE tevékenysége: 

 • A KTE törekszik a közlekedési szakemberek társadalmi összefogására,
 • állást foglal a közlekedést érintő szakmai kérdésekben,
 • biztosítja a szakterületébe tartozó pályázatokon, illetve bíráló bizottságokban való részvételt, önálló pályázatokat ír ki,
 • a tagság tájékoztatásának és szakmai aktivitásának növelésére hazai és nemzetközi részvételű fórumokat (konferenciákat, előadásokat, tapasztalatcseréket, bel- és külföldi tanulmányutakat) szervez,
 • támogatja a közlekedési felsőfokú képzést és a szakoktatást, önálló szakmai továbbképzéseket szervez,
 • megbízások alapján a megfelelő szakemberek bevonásával szakvéleményeket készít,
 • egyéni és jogi tagjai számára szakmai érdekképviseletet biztosít,
 • kiemelkedő munkát végző tagjai az Egyesület által alapított díjakban és elismerésekben részesíti, javaslatokat tesz tagtársainak állami kitüntetésére.
Közlekedéstudományi Intézet (KTI)

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelkedően közhasznú. Jogelődjeivel együtt több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő KTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik kutatóbázisa. Az állami szakirányítás mellett partnerei a köz- és magán szektorból kerülnek ki. A KTI összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei és az Intézet kiterjedt partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

A KTI munkatársai közel 60 hazai és nemzetközi tudományos társaságban töltenek be tisztséget. Kiemelten az OECD/ECMT Egyesített Kutató Központjában – (JTRC), az Európai Bizottság Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottságában – (ERTRAC), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában.

A KTI tagja többek között a Közlekedési Kutatóintézetek Európai Konferenciájának – (ECTRI), a Nemzeti Közúti Kutató Intézetek Európai Fórumának – (FEHRL), és a Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fórumának – (FERSI), amely tagságok széleskörű nemzetközi rátekintést biztosítanak a fejlett európai közlekedési megoldásokra.

 

A KTI tevékenysége: 

 • A KTI tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása. 
 • A KTI nyújtani tudja mindazon lehetőségeket, amelyre partnereinek a közlekedési K+F terén, helyes döntéseihez szüksége van.
 • A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.
Kapcsolat

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Cím: 1054 Budapest Kossuth tér 6-8, IV. emelet 416.

E-mail: info (a) ktenet.hu

Telefon: +36 353 2005, +36 353 0562

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (KTI)

Cím: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5

E-mail: kti (a) kti.hu

Telefon: +36 1 371-5936