Vision & Mission

Vision

A városlakó, személygépkocsival közlekedő emberek egyik legnagyobb gondja napjainkban a parkolás. A hazai parkolási szakemberek már 1989-ben felismerték, hogy e szakterületnek – annak érdekében, hogy a parkolni vágyók elvárásainak a leghatékonyabban tudjanak megfelelni – egy független, mindenkor önálló szakmai fórumra van szüksége – ez lett a Magyar Parkolási Szövetség.

Misson

A parkolási területen tevékenykedő – és ahhoz szorosan vagy lazán kapcsolódó – szervezeteket és vállalkozásokat összekovácsolja olyan egységgé, amely nemcsak arra ké-pes, hogy érvényesítse a szakma ajánlásait és álláspontjait a megfelelő fórumokon, de aktívan képes támogatni a parkolás, a városi mobilitás és – ezzel együtt – a garázshasználat általános elfogadtatását a lakosság körében is.

Golas

A Hungaropark a napi operatív működése során több stra-tégiailag fontos cél megvaíósításán is dolgozik. Ezek nagyrésze olyan, ami hiányzott a parkolási iparágból:

  • KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA

Rövid és hosszú távú kommunikációs és média startégiák készítése, identitás, víziók, Internet és online marketing.

  • BELFÖLDI KAPCSOLATÉPÍTÉS

Az iparághoz szorosan és lazán kötődő cégekkel, szakmai szervezetekkel kapcsolódási pontok létesítése.

  • NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉS

Nemzetközi szintű kapcsolattartás, tanulmányutak szervezése, együttműködések keresése.

  • RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

Saját és külsős rendezvények szervezése, prezentációs lehetőségek szervezése a tagok részére.

  • PÁLYÁZATOK ÉS DÍJAK

Pályázatok szervezése és díjak alapítása a társadalmi szerepvállalás fokozása érdekében.

  • FORRÁSSZERZÉS ÉS SZPONZORÁCIÓ

Hazai és EUs források felkutatása. Finanszírozók bevonása a Szövetség céljaihoz és projektjeihez. A Szövetség szolgáltatási körének felépítése / bővítése.

  • LOBBY, ÉRDEKKÉPVISELET, INNOVÁCIÓ

A Szövetség közreműködésének erősítése a szakpolitikai egyeztetéseknél, szakmai állásfoglalások készítésénél. Az iparágat fejlesztő, a szakma megítélését javító technológiák, megoldások, együttműködések, környezettudatos módszerek, implementálása.