Vizsgáztatás

A parkoló őri szakképesítés kijelölt vizsgabizottság előtti számonkéréssel zárul. Sikeres vizsga esetén „Parkoló őr” OKJ-s szakmunkás bizonyítványt kap a résztvevő.  

A vizsga két részből áll:

  • parkoló őri 1 szóbeli és 3 gyakorlati vizsga
  • díjbeszedő-leolvasó 1 szóbeli és 1 gyakorlati vizsga

A mindkét vizsgarész eredményes teljesítése esetén kaphat parkoló őri szakképesítési bizonyítványt a vizsgázó.

Ha csak a díjbeszedő vizsgarész sikeres, akkor csak a díjbeszedő szakképesítő bizonyítványt kaphatja meg a vizsgázó.

Az elkészített szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák a vizsgáztatás követelményeit, ami irányadó a vizsgakérdések kidolgozásához. A vizsgakérdések mind elméleti, mind gyakorlati feladatok komplex együttesét tartalmazza. A hozzárendelt vizsgafeladatok mindegyikéhez minimum 10-15 kérdés tartozik. Nem elég az, hogy pl. ismertesse az x technikai eszköz paramétereit, hanem annak konkrét szituációs helyzetben történő alkalmazását kell, hogy bemutassa és megmagyarázza a vizsgázó. Ez adhat képet a hallgató felkészültségről, a tanfolyam során leadott tananyag elsajátításáról, annak gyakorlati megvalósításáról.
 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet  előírásai alapján a szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Parkolóőr OKJ 31 861 03 0000 00 00 szakképesítés tekintetében a Hungaropark Magyar Parkolási Szövetség látja el.

A vizsgákra a szövetség elnöke delegálja a résztvevő személyt.

A vizsgát szervező cég az alábbi elérhetőségen kérheti a vizsgán való közreműködést, legkésőbb a tervezett vizsga időpontja előtt 10 nappal:

Levelezési cím:

Tóth József elnök
Magyar Parkolási Szövetség
Budapest, Pf. 1766
1465

Fax: (1) 700 2096

Az igénylésen fel kell tüntetni legalább az alábbi adatokat:

Vizsga szervezője:    
Vizsga időpontja:    
Vizsga helyszíne:    
Vizsgázók létszáma: