Kik vagyunk és mit teszünk?

Elnöki köszöntő

 
Tisztelettel adózunk mindazoknak a tagjainknak, akik kitartásukkal támoatják a hazai parkolási és garázsipari szakma fejlődését, kibontakozását, a már több mint 25 éve alapított Hungaroparkon keresztül. Köszönjük, hogy napi szinten részt vesznek a városi közlekedés menedzselésében, a növekvő gépjárműállomány okozta torlódások, parkolási problémák enyhítésében. Leendő tagjainknak pedig a Szövetséget bemutató weboldalunkkal szeretnénk bepillantást engedni a hazai parkolási iparág szerkezetébe.

Nyikos István
Elnök, Magyar Parkolási Szövetség

 
Kik vagyunk?

A Magyar Parkolási Szövetség, egy non-profit, közhasznú, civil szervezet, amely egyesületi formában működik. A városlakó, személygépkocsival közlekedő emberek egyik legnagyobb gondja napjainkban a parkolás. Szakemberek már 1989-ben felismerték, hogy e szakterületnek – annak érdekében, hogy a parkolni vágyók elvárásainak a leghatékonyabban tudjon megfelelni – önálló fórumra van szüksége. Ezért az érdekeltek még abban az évben megalapították a Magyar Parkolási Szövetséget, amely 2014-ben ünnepelte alapításának negyed százados évfordulóját.

Mit csinálunk?

A kultúrált, a többi közlekedő érdekeit is figyelembe vevő parkolási szokásokat kívánjuk hazánkban minél szélesebb körben megismertetni és elfogadtatni. Ennek érdekében aktív részvételt vállalunk a parkolással kapcsolatos információk nagyközönséghez való eljuttatásában is. (A Hungaropark küldetése)

 

Az egyesületi formában működő, több mint 50 tagot számláló szervezet naprakész információkat közvetít a Budapesten és az ország városaiban működő üzemeltető, tervező, gyártó, és forgalmazó szervezetek között. Közreműködik az önkormányzati döntéshozatal és a jogalkotás különféle fázisaiban.

 

A Hungaropark szakmai előkészítő és véleményező munkáját nagyban segíti az a tény, hogy megalakulása óta az Európai Parkolási Szövetség (European Parking Association – EPA) rendes tagja. Ez a szakmai kapcsolat elősegítette, hogy az európai nagyvárosok parkolásszervezési megoldásaihoz képest 1989-ben még mutatkozó több évtizedes lemaradás egyre nagyobb mértékben csökkenjen. Ez különösen a minőségi parkolási eszközök alkalmazása tekintetében mutatkozik meg.

 

Magyarországon csaknem valamennyi – legfejlettebb technológiát alkalmazó – műszaki megoldás (pl. közterületi jegykiadó automaták, biztonsági parkoló rendszerek, automatizált garázsok, mobil telefonos parkolás) megtalálható.

 

A magyar szakemberek egyenrangú partnerként vesznek részt világcégek informatikai rendszerének kidolgozásában éppúgy, mint önálló parkolási berendezések, megoldások kifejlesztésében. A magyar parkolási szakmának az európai színvonalhoz való felzárkózását jelezte, hogy a Brit Parkolási Szövetség 1995-ben a Hungaroparkot tiszteletbeli, majd 2004-ben rendes tagjává választotta, és hogy 1996-ban az EPA kétévenként megrendezésre kerülő kongresszusát Budapesten tartotta.

 

Az elmúlt évtized során a Hungaropark a szűk szakmai körből kilépve, a parkolás valamennyi résztvevőjének érdekegyeztető fórumává nőtte ki magát, teljessé tette az autózással és a városi közlekedéssel foglalkozó azon civil szervezetek körét, akik tevékenységében a parkolással kapcsolatos kérdések csak másodlagosak.

Vízió

A városlakó, személygépkocsival közlekedő emberek egyik legnagyobb gondja napjainkban a parkolás. A hazai parkolási szakemberek már 1989-ben felismerték, hogy e szakterületnek – annak érdekében, hogy a parkolni vágyók elvárásainak a leghatékonyabban tudjanak megfelelni – egy független, mindenkor önálló szakmai fórumra van szüksége – ez lett a Magyar Parkolási Szövetség.

Küldetés

A parkolási területen tevékenykedő – és ahhoz szorosan vagy lazán kapcsolódó – szervezeteket és vállalkozásokat összekovácsolja olyan egységgé, amely nemcsak arra ké-pes, hogy érvényesítse a szakma ajánlásait és álláspontjait a megfelelő fórumokon, de aktívan képes támogatni a parkolás, a városi mobilitás és – ezzel együtt – a garázshasználat általános elfogadtatását a lakosság körében is.

Célok

A Hungaropark a napi operatív működése során több stra-tégiailag fontos cél megvaíósításán is dolgozik. Ezek nagyrésze olyan, ami hiányzott a parkolási iparágból:

 • KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA
  Rövid és hosszú távú kommunikációs és média startégiák készítése, identitás, víziók, Internet és online marketing.
 • BELFÖLDI KAPCSOLATÉPÍTÉS
  Az iparághoz szorosan és lazán kötődő cégekkel, szakmai szervezetekkel kapcsolódási pontok létesítése.
 • NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉS
  Nemzetközi szintű kapcsolattartás, tanulmányutak szervezése, együttműködések keresése.
 • RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS
  Saját és külsős rendezvények szervezése, prezentációs lehetőségek szervezése a tagok részére.
 • PÁLYÁZATOK ÉS DÍJAK
  Pályázatok szervezése és díjak alapítása a társadalmi szerepvállalás fokozása érdekében.
 • FORRÁSSZERZÉS ÉS SZPONZORÁCIÓ
  Hazai és EUs források felkutatása. Finanszírozók bevonása a Szövetség céljaihoz és projektjeihez. A Szövetség szolgáltatási körének felépítése / bővítése.
 • ÉRDEKKÉPVISELET, INNOVÁCIÓ
  A Szövetség közreműködésének erősítése a szakpolitikai egyeztetéseknél, szakmai állásfoglalások készítésénél. Az iparágat fejlesztő, a szakma megítélését javító technológiák, megoldások, együttműködések, környezettudatos módszerek, implementálása.