Képzési struktúra

 

A parkoló őr szakképesítés főbb mutatói

OKJ száma: 31 861 03 0000 00 00
(31 szakképesítés szintje, fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés). A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre, vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül.

Képzés összes óraszáma: 200 (120 parkoló, 80 díjbeszedő) tanóra
 (60% elmélet 40% gyakorlat)

Rész-szakképesítés

Díjbeszedő-leolvasó
OKJ száma: 31 861 03 0100 31 01

Beiskolázás feltételei:
–    alapfokú iskolai végzettség megléte
–    betöltött 18. életév
–    feddhetetlen előélet
–    egészségügyi alkalmasság
–    szakmai alkalmasság (kizáró ok a kommunikációs készség hiánya)

SZAKKÉPESÍTÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

1. Jogi ismeretek (ismereti szinten)

 • általános jog
 • büntetőjog, szabálysértési jog
 • polgári jog, munkajog
 • önkormányzati jog, jogalkotás
 • szolgáltatói jogszabályok (víz, áram, gáz)

2. Szakmai ismeretek (ismeret és jártasság szinten)

 • általános szakmai ismeretek (szakmatörténet, KRESZ, közlekedéstörténet, etikai kódex)
 • speciális szakmai ismeretek (zárt és nyílt parkolási feladatok)
 • díjbeszedői feladatok

3. Pszichológia (ismeret és jártasság szinten)

 • helyzetek kezelése,
 • magatartás, kapcsolatteremtés
 • konfliktusok kezelése

4. Technikai ismeretek (ismeret és jártasság szinten)

 • a használatban lévő technikai eszközök technikai ismeret
 • a technikai eszközök alkalmazásának ismeret
 • számítástechnikai eszközök alkalmazása

5. Képzési szolgáltatás

Jogszabályi előírás szerint kötelező az OKJ-s képzések esetén felnőttképzési szolgáltatások biztosítása. A felkészítő  cégek biztosítják az előzetes tudásszint felmérést és az álláskeresési technikák oktatását a meghatározott időkereteken belül. A jogszabályi előírások szerint az oktatók végzettségi követelményei

 • jogi, szakmai, pszichológiai tárgyakhoz felsőfokú, illetve szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatók,
 • a képzési szolgáltatásokat felsőfokú végzettséggel és tréningvezetési gyakorlattal rendelkező oktatók,
 • szakmai módszertani ismeretekhez legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatató,
 • szakmai gyakorlat vezetésére felsőfokú szakirányú végzettségű oktató, vagy legalább 5 éves szakmai tapasztalattal és középfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakember.

KÉPZÉSI MODULOK

Szakfelkészítés: parkoló őr részére 120 tanóra,  díjbeszedő leolvasó részére 80 tanóra

Tananyagrészek

 • speciális szakmai ismeretek
 • egyes munkakörökre történő szakfelkészítés
 • technikai ismeretek
 • szakmai gyakorlat

Jogi alapismeretek 10 tanóra. Minden beiskolázott részére kötelező általános és a szakterületre vonatkozó jogszabályi ismereteket tartalmazó képzési rész.

Az első modul a díjbeszedő leolvasó képzés, mivel ennek befejezése után lehet kiválni és önálló szakképesítő vizsgát tenni. A modul végén a résztvevőknek modulzáró vizsgát kell tenni, ami feltétele a további modulon való részvételnek.

A második modul a parkolóőr képzés, ami szakképesítési követelményekre épülő szakmai anyagra épül. A második modul befejezés után modulzáró vizsgát kell tenni, aminek sikeres letétele a szakképesítő vizsgára történő jelentkezésnek.

A díjbeszedő rész szakképesítés a 80 tanórát követő modulzáró vizsga letételével zárul. Ekkor van lehetőség kilépni a parkolóőr képzésből és szakképesítő vizsgát tenni díjbeszedő leolvasó szakmához. A vizsgáztatást az irányító minisztérium által kijelölt vizsgabizottság végzi a vizsgakövetelményekben meghatározottak számonkérésével. Sikeres vizsga esetén „Díjbeszedő leolvasó” OKJ-s szakmunkás bizonyítványt kap a hallgató.

A képzés ütemezése

A tervezett képzések végrehajtására tanrendet kell kialakítani, ami tartalmazza a konkrét órák megtartásának idejét, témáit, oktató tanárt és a résztvevők létszámát. A képzési módszer függ a beiskolázottak helyzetétől (munka mellett, munkavégzéstől függetlenül, munkaidőben hétvégén, stb.) mivel a kontakt órák és a felkészülést szolgáló önképzések óraszáma ez alapján határozható meg.

Az elvárások szerinti képzéshez szükséges, hogy az elméleti felkészítés idejére a beiskolázó cégek biztosítsák a részvételt, míg a gyakorlati foglakozásokhoz tervezhető szolgálati feladat (csak a korábban ilyen munkakörben dolgozó részére).

A képzés a fentiek figyelembe vételével kb. 6-8 hétre tervezhető, ami magába foglalja a vizsgafelkészítést is. A képzés részét képezi a felnőttképzési szolgáltatás.

A gyakorlati képzéshez szükséges, hogy az alkalmazott technikai eszközök bemutatásra kerüljenek, amiket a vizsgán is használni kell. Egyes eszközök képi bemutatására is lehetőség van – főleg a díjbeszedőknél -, de üzemeltetés és gyakorlati feladat bemutatása az eszköz ottlétével valósulhat meg.