A Magyar Parkolási Szövetség állásfoglalása a Magyar Autóklub alkotmánybírósági beadványával kapcsolatban

A beadvány az Autóklub honlapja és az Autósélet újság szerint az alábbiakat tartalmazza:

A szervezet szerint sérti a jogállamiság, a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy egy kézbesítetlen felszólításhoz , azaz a – „ mikuláscsomag” kihelyezésének időpontjához kapcsolódik egy súlyos szankció.

 

Egy jogállamban a kötelezett mindaddig nem eshet késedelembe, amíg a jogosult nem igazolja a felszólítás kézhezvételét vagy annak megkísérlését. A beadvány rámutat a jogszabályok összhangjának hiányára is, mivel a parkolási társaságok 60 napon belül kötelesek a pótdíjat kiszabni, míg a hivatkozott jogszabály a 30 napon túli nem vitatott díjtartozáshoz kapcsol hátrányos jogkövetkezményeket.

A pótdíj kiugróan magas mértéke, – harmincszoros, ötvenszeres vagy akár háromszázszoros is – aránytalan és jogalkotói hatalommal való visszaélést valósít meg a Fővárosi Önkormányzat részéről.

A Magyar Autóklubot képviselő Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd kérte egyúttal, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a törvényalkotó mulasztással megvalósuló alkotmánysértését, mivel a közúti közlekedésről szóló törvény korlátozás nélkül hatalmazta fel a közút kezelőjét, – jelen esetben a Fővárosi Önkormányzatot -, hogy – egy polgári jogviszony egyik alanyaként – a saját maga részére, mint a bevétel növelésében érdekelt egyik fél, egyoldalúan és korlátozás nélkül állapítsa meg a díj és pótdíj mértékét.

 

A Magyar Parkolási Szövetség álláspontja a kérdésben az alábbi.

A pótdíjfizetési kötelezettség nem attól vagy azért keletkezik, mert egy erre vonatkozó felszólítás a gépjárműre elhelyezésre kerül, hanem azért, mert az adott gépjármű díjfizetés nélkül várakozik. A jármű vezetője észleli és ismeri a díjfizetésre vonatkozó jelzéseket, így természetszerűen azt is tudja, hogy megsérti-e ezen előírásokat. A pótdíj fizetési felszólítás kiállítása és a gépkocsira való kihelyezése az üzemeltető adminisztrációjának része. Mellesleg a világ valamennyi, általunk ismert országának gyakorlata szerint megfelelő ezen eljárás. A parkolás üzemeltetők mellett a közterület felügyelők és a rendőrök is ezt a módszert alkalmazzák.

A Fővárosi Bíróság másodfokon több alkalommal foglalt állást ebben a kérdésben:

„A felhívás helyszínen való kézbesítésével kapcsolatos kifogás körében kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a helyben kinyomtatott felhívás hátrahagyásának más módja nincs, hiszen a parkoló őr a gépkocsit fel nem nyithatja, a helyszínen üresen álló gépkocsi alapján a tulajdonos (üzembentartó) nevét, címét megállapítani nem tudja, az pedig nem várható el, hogy a tulajdonost/üzembentartót a helyszínen megvárja.”

„A fizetési felszólítást a parkoló őr másként, mint a szabálytalanul parkoló autó szélvédőjén elhelyezni, nem tudja. Az e kézbesítésből eredő kockázatot azonban a pótdíjazásra okot szolgáltató gépkocsi vezetője köteles viselni.”

„Adatvédelmi szempontból kifejezetten helyes és indokolt a felszólítás elhelyezésének ezen módja. Ugyanis amennyiben a szabálytalanul parkoló autós 30 napon belül jogkövető magatartást tanúsítva befizeti tartozását, adatai nem kerülnek be a társaságok nyilvántartásába”.

Megjegyezzük, hogy a másodfokú ítéletek megszületése idején a fővárosi rendelet 30 napos „anonim” befizetésre adott lehetőséget, ezen határidő jelenleg 10 nap.
A 60 napos határidőt az Autóklub tévesen jelöli meg pótdíj kiszabásának idejeként, ezzel azt a látszatot kelti, mintha már a pótdíj tényleges kiszabása előtt hátrányos jogkövetkezmény érné az autóst. Ismételten leszögezzük, hogy a pótdíjfizetési kötelezettség a díjfizetés nélkül várakozás időpontjában keletkezik. A 60 napos határidő valójában az önkéntes pótdíj befizetés elmulasztása esetén szükséges felszólító levél küldésének határideje, és országos jogszabály határozza meg. A fővárosi rendelet nincs ellentétben ezen jogszabállyal.

A várakozási díjak és pótdíjak mértékének önkormányzati megállapítása szintén jellemző valamennyi demokratikus ország joggyakorlatára. A helyi adókat, a közterület-foglalási díjakat szintén az önkormányzatok állapítják meg, és szedik be saját javukra. Az országgyűlési és önkormányzati képviselői tiszteletdíjak megállapítása szintén az érintettek hatásköre. Nem látjuk be, miért kellene ennek a várakozási díjak esetében másként lennie.

Budapest, 2009. szeptember 01.