Egyetemi együttműködések

A Hungaropark számára fontos, hogy megismerje a felnövő generáció világnézetét, prioritásait, törekvéseiket, és azokat, akiket érdekel bevonni a városi parkolás-szervezési munkába. Ők azok, akik néhány éve múlva – vagy akár már ma is – nagy számban autóval közlekednek, illetve parkolási szolgáltatásokat vesznek igénybe. 2010-ben a Magyar Parkolási Szövetség és a BME Út és Vasútépítési Tanszéke együttműködési tárgyalásokat kezdett a BME hallgatók számára gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításáról.

Budapesti Műszaki Egyetem – Út és Vasútépítési Tanszék

A BME a legkiválóbb fiatalokat vonzó, felkészült oktatókkal és kutatókkal, valamint széles nemzetközi ismertséggel és elismertséggel rendelkező kutatóegyetem, amely oktatási programjai keretében – hagyományainak megfelelően – megvalósítja az elmélet és a gyakorlat egységét: a magas szintű elméleti megalapozottságot és az ipari kapcsolatokon is alapuló gyakorlati képzést.

 

A Tanszék Kutatási tevékenysége:

 • Városi közlekedés, közlekedéstervezés, közlekedésgazdaság; 
 • A közlekedés, a környezetvédelem, a területfejlesztés és az Európai csatlakozás témái, 
 • Közforgalmú közlekedés, a parkolásgazdálkodás, a közlekedéspolitika területe

A Hungaroaprk és a BME együttműködésének célja, hogy teret engedjen a fiatal mérnököknek a parkolási iparágban. Lehetőséget biztosítson továbbá számukra bekapcsolódni a szakmai munkába; az innovatív új gondolatok és megközelítések kibontakoztatására. 

 

Az együttműködés céljai és területei:

 • Megismerni, a fiatal mérnökhallgatók elképzeléseit, hogy látják Ők a városi parkolás és mobilitás problémakörét? Mi az ami számukra fontos lehet – mint következő generációnak; hogy a jövőben az iparág és a szakma jobban rá tudjon hangolódni az általuk felvetett ötletekre, javaslatokra. 
 • Konkrét lehetőségek biztosítása egyetemi hallgatók számára a parkolási iparágban működő cégeknél munka és szakmai tapasztalatok szerzésére.
 • A városi parkolás – közterületi és közterületen kívüli (garázs) – üzemeltetés színvonalának, reputációjának és társadalmi státuszának javítása.
 • Lehetőséget biztosítása az egyetemnek, hogy a parkolási területen végzett K+F tevékenység során – megismerje, és együtt tudjon működni a Hungaropark tagszervezeteivel.
Hungaropark – BME Szakmai Gyakorlat

Az együttműködés keretében az Út és Vasútépítési Tanszék által küldött diákoknak a Magyar Parkolási Szövetség gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget kínál az ország különböző pontjain olyan cégeknél és szervezeteknél, amelyeket szoros vagy laza kapcsolat fűz a parkolási / közlekedési iparághoz.

 

Feladat típusok:

 • projekt alapú együttműködés (konkrét feladat vagy kutatás)
 • normál együttműködés (napi vállalati / önkormányzati munkafolyamatokba való bekapcsolódás)

Elhelyezési lehetőség:

 • Közlekedéstervező cégeknél
 • Közterületi üzemeltető cégeknél
 • Garázsüzemeltető (Facility Management) cégeknél
 • Informatikai cégeknél
 • A Magyar Parkolási Szövetségnél

Időtartam: 

 • 1-2 szemeszter / hallgató

Számonkérés/értékelés:

 • A hallgatók a félév szemeszter végén beszámolót írnak
 • Az elvégzett munkára gyakorlati jegyet kapnak.

A diákoknak – megfelelő mérlegelés és a gyakorlat elvégzése után – lehetőségük van belépni a Magyar Parkolási Szövetségbe is: személyes szakmai kapcsolatai hálójukat így a Szövetségben is tovább építhetik.

Kapcsolat

Dr. Orosz Csaba, Egyetemi Docens

Budapesti Műszaki Egyetem – Út és Vasútépítési Tanszék

1111 Budapest Műegyetem rakpart. 3-9. K épület I. emelet 28. (dékáni hivatal)

E-mail: orosz (@) uvt.bme.hu

Telefon: +36 463 3805