Parking Attendant Course

Hazánkban a parkolási feladatok ellátása területén az eredmények mellett számos gond is tapasztalható. Országunkban nem egységes sem a munkakör megnevezése, sem a formaruha, sem a követelmények holott a feladatok közel azonosak, eltérés csak a helyi sajátosságok érvényesítése miatt lehet. Ezek a gondok okozzák a parkolási területen dolgozók nagyarányú fluktuációját, az elismertség hiányát, ami nem kedvez a feladatokat ellátók iránti tekintélynek sem.

 

A Magyar Parkolási Szövetség a „parkoló őri” munkakör szakmásítása és elismertségnek növelése érdekében kezdeményezte, hogy az Országos Képzési Jegyzékbe kerüljön felvételre a parkoló őri szakképesítés.

 

Az oktatási miniszter 1/2006.(II.17) OM rendelet 1 számú mellékletének 364. folyószámán megjelent az illetékes minisztérium felügyeleti hatáskörébe tartozó „Parkoló őr” alap-szaképesítés, és ehhez csatolták rész-szakképesítésként a „díjbeszedő-leolvasó” szakképesítést is.

A parkolási szakképzés beindításához szükséges volt, hogy az új követelmények szerint kidolgozásra kerüljön a szakképesítés képzési és vizsgakövetelménye.

2008 augusztusában kiadásra került a képesítési követelményeket tartalmazó 15/2008 IRM rendelet, amelynek alapján megkezdődhetett a szakmát adó képzés.

A rendelet alapján az alap-szakképesítésre jelentkezők nem tehetnek szakképesítő vizsgát a rész-szakképesítés ismeretanyagának elsajátítása nélkül. Ezért minden parkoló őr szakképzésnek tartalmaznia kell a díjbeszedő-leolvasó szakképzést is.