Corporate Social Responsibility

Hungaropark and the CSR

A Hungaropark 1989-es alapítása óta az ország legnagyobb parkolási és garázsipari szakmai szervezete; célja, hogy fejlessze a parkolási szolgáltatások színvonalát, minőségét és elősegítse a szakma megítélésének javulását. A Szövetség CIVIL SZERVEZET, örömmel várja és szakmailag támogatja azokat a szervezeteket, akik a parkolási szakmában közvetlenül vagy közvetetten tevékenykednek.

A CSR a Szövetség által önként vállalt szerep, amelynek értelmében működése során és az érdekeltekkel való kapcsolatában figyelmet fordít a társadalmi és a környezet-védelmi problémákra. A társadalmi felelősségvállalás fogalma több, mint a jogi követelmények betartása, mivel nagyobb befektetést kíván meg a humántőke, a környezet-védelem és az érdekeltekkel fenntartott kapcsolat terén. A CSR ugyan önkéntes eszköz, mindazonáltal a Szövetség törekszik megbízhatóan alkalmazni annak érdekében, hogy elősegítse az érdekeltek közötti bizalmat.

Why is CSR important for us?
  • Az autósokat befolyásolja a közterületi és közterületen kívüli parkolásüzemeltetők jó híre, a társadalmi és a környezetvédelmi kérdésekben is.
  • A munkaerőpiacon nagy a verseny, és az értékes munkaerő olyan szervezeteknél kíván dolgozni, amelyek gondoskodnak fokozottan alkalmazottaikról! Ez a parkolási iparágban kényes kérdés.
  • A társadalmi teljesítmény befolyásolja a befektetők döntéseit, mivel az etikus befektetések piaca rendkívül gyorsan nő.
  • A CSR lehetővé teszi a belső és külső kockázatok stratégiai kezelését a társadalmi és a környezetvédelemmel kapcsolatos területeken.
  • A már meglévő, társadalmilag felelősségteljes cselekvések láthatóbbá és ismertebbé válnak.
  • A társadalmi és környezetvédelmi felelősség bizonyítottan csökkenti a működési költségeket.
A Magyar Parkolási Szövetség messzemenően támogatja az olyan megoldásokat, amik segítik az ügyfélcentrikus szemléletmód meghonosodását, a városi parkolás „újrapozícionálását”, ezáltal pedig a parkolási szolgáltatás társadalmi elfogadottságának növekedését. A globalizáció terjedésével komolyabb környezetvédelmi és társadalmi tudatosság, illetve hatékonyabb kommunikáció megvalósulásával a vállalatok felelősségvállalásnak tisztán jogi és nyereséggel összefüggő kérdésekre korlátozódó fogalma új lendületet kapott. A parkolási iparágnak felelős magatartást kell tanúsítania az emberekkel, környezetünk védelmével és a nyereséggel szemben is!