A Magyar Parkolási Szövetség állásfoglalása a mozgásukban korlátozottak számára kiadott várakozási engedélyek hatékonyabb szabályozására

A Magyar Parkolási Szövetség a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével évek óta jó szakmai kapcsolatot tart fenn.

 

 A két szervezet alapvetően egyetért azzal a törekvéssel, hogy a ténylegesen rászorulók részére a közlekedésben – és annak részeként a parkolásban is – könnyítéseket, előnyöket kell biztosítani. Ezen előnyökhöz való hozzáférést azonban úgy kell szabályozni, hogy a jogosulatlan használat lehetősége a legnagyobb mértékben kizárható legyen, illetve az esetlegesen mégis előforduló visszaéléseket minél könnyebben és hatékonyabban ki lehessen szűrni.

 

A fentiek alapján a Magyar Parkolási Szövetség az alábbiak megfontolását javasolja:

  • Egyetértünk a MEOSZ azon javaslatával, hogy az igazolvány kiadásához szükséges orvosi véleményt ne a háziorvos, hanem szakértői bizottság állítsa ki. Ezzel az engedélyek kiadása illetve meghosszabbítása objektív szakvéleményre támaszkodna.

  • Egyetértünk azzal is, hogy kétféle engedély kerüljön bevezetésre. Amennyiben a jogosult saját gépkocsival rendelkezik, akkor ezen gépjárműre (mely csak személygépkocsi lehet), rendszámra szóló, korlátozás nélküli használatra jogosító engedélyt kapjon.

  • Az időkorlát nélküli használatra jogosító igazolvány kiadását – saját személygépkocsi esetén – a szerzési támogatáshoz hasonlóan (164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 3.§ a) pont) javasoljuk lökettérfogathoz kötni.

  • Amennyiben saját személygépkocsival nem rendelkezik a jogosult, akkor a „bianco” engedély a várakozás tekintetében parkoló tárcsa használatához legyen kötve, a díjmentes várakozás ideje pedig legfeljebb 60 perc legyen.

  • A „bianco” engedély is kizárólag személygépkocsiban legyen használható.

  • A jogosultsági szempontrendszer kialakítása során szükséges lenne elkülöníteni a mozgásában súlyosan korlátozottat a kevésbé korlátozottól, illetve a más fogyatékkal rendelkezőktől.

  • A jogszerű igazolványok sorszámának nyilvántartását támogatjuk. Javasoljuk, hogy a nyilvántartáshoz a rendőrségen, a közterület-felügyeleten kívül a közút kezelői, valamint ezek felhatalmazása alapján a fizető parkolóhelyeket üzemeltető szervezetek is hozzáférhessenek, természetesen a rendőrség és a közterület-felügyelet intézkedési jogának fenntartásával.

Budapest, 2008. február 13.